Počela liga veterana

Dana 11.07.2020. u Vladislavcima je održano 1. kolo lige veterana Zajednice ŠRD Osijek. Po velikoj sparini lovilo se jako slabo. Najbolji je bio Damir Tretinjak sa ulovljenih 2.500 grama.

REZULTATI PO SEKTORIMA

SEKTOR A)

 1. Ramadan Bajčinovci “Esseker” Osijek 1.095 gr.
 2. Mijo Anđal “Babuška” Sarvaš 1.072 gr.
 3. Erika Kling “Linjak” Josipovac – žene 785 gr.

SEKTOR B)

 1. Željka Radić “Linjak” Josipovac – žene 846 gr.
 2. Josip Neznanović “ORŠK” Osijek 663 gr.
 3. Vladimir Petrašević “Jug 2” Osijek 611 gr.

SEKTOR )

 1. Damir Tretinjak “Esseker” Osijek 2.500 gr.
 2. Roman Stivi “Retala” Osijek 1.025 gr.
 3. Marko Roguljić “Linjak” Josipovac 800 gr.

REZULTATI EKIPNO:

 1. “Esseker” Osijek 8 negativnih bodova
 2. “Linjak” Josipovac – žene 10 negativnih bodova
 3. “Retfala” Osijek 12 negativnih bodova
 4. “ORŠK” Osijek 13 negativnih bodova

Komentari