Izborna skupština ORŠKa

Dana 29.04.2013. u prostorijama Kluba, P. Pejačevića 5, Osijek, održana je redovna godišnja izborna skupština.

DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva (3 člana)
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
5. Izbor verifikacijske komisije (2 člana)
6. Izbor zapisničara
7. Izbor 2 ovjerovitelja zapisnika
8. Izvješća o radu Kluba
– izvješće verifikacijske komisije
– izvješće predsjednika
– izvješće o materijalno-financijskom poslovanju
– izvješće Nadzornog odbora
– izvješće natjecateljske komisije
9. Rasprava o izvješćima
10. Davanje razrješnice predsjedniku, članovima UO i NO
11. Izbor predsjednika, članova UO i NO
12. Izgradnja ribnjaka – izvješće
13. Program rada za 2013. godinu
14. Financijski plan za 2013. godinu
15. Razno
16. Riječ gostiju
17. Zatvaranje Skupštine
Skupštinu je otvorio predsjednik Kluba, gospodin Tomislav Milinković. Nakon odavanja počasti minutom šutnje gospodinu Vladimiru Zobundžiji, Predragu Stojanoviću (natjecatelju – veteranu) i svim ostalim preminulim članovima Kluba, ukratko je upoznao skupštinare i goste o učinjenome u 2012. godini. Rekao je kako se prošle godine mnogo radilo na uređenju dvorišta, gdje je napravljena „brajda“ i posađena vinova loza, koja će praviti hlad natjecateljima na našem Memorijalu. Naglasio je kako u Klubu najviše rade natjecatelji i da se najviše novca izdvaja za natjecanja.
Nakon davanja razrješenja predsjedniku, dopredsjednicima, tajniku i članovima Upravnog odbora, predsjedavajući radnog predsjedništva, gospodin Mijo Birčić, predložio je skupštini novu upravu Kluba. Skupština je to prihvatila, pa je za novog (starog) predsjednika izabran Tomislav Milinković, za dopredsjednike Rudolf Rukavina i Ljubomir Novoselić, za tajnika Josip Neznanović, a za članove upravnog odbora Mijo Birčić, Duje Jukić, Atila Nađ, Vlado Ribić i Đuro Balić.
Upravni odbor je zbog bolje efikasnosti u radu smanjen sa 11 na 9 članova.
Mijo Birčić je izvjestio skupštinu kako se razmišlja o izgradnji ribnjaka na mjestu današnje šume na ušću Karašice. Potrebno je ishoditi dozvole, mnogo rada i, naravno, novca. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti, rekao je.
Na kraju skupštine pozdravila nas je dogradonačelnica Grada Osijeka, gospođa Danijela Lovoković i zaželjela nam mnogo uspjeha u daljnjem radu i rekla da ćemo i ubuduće razvijati međusobnu suradnju kakva je bila do danas.

Komentari