Godišnja skupština

P O Z I V

Poštovani, pozivamo Vas na godišnju izbornu skupštinu ORŠK-a, koja će se održati

27.02.2023. (ponedjeljak) u 17,00 sati u

 UDIČARSKOM DOMU na ušću Karašice u Dravu

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i uvodna riječ
 2. Usvajanje Dnevnog reda
 3. Izbor  radnog predsjedništva
 4. Izbor verifikacijske komisije, izborne komisije, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 6. Izvješće o prisutnim članovima Skupštine
 7. Izvješće o radu Kluba u 2022.
 8. Izvješće natjecateljske komisije za 2022. i plan za 2023.
 9. Izvješće o financijsko-materijalnom poslovanju 2022.
 10. Izvješće Nadzornog odbora za 2022.
 11. Izvješće o 100 godina postojanja i rada Kluba
 12. Rasprava o izvješćima
 13. Izvješće izborne komisije
 14. Prijedlog, rasprava i usvajanje plana rada za 2024.
 15. Prijedlog, rasprava i usvajanje financijskog plana za 2024.
 16. Izbor Upravnog odbora, predsjednika i 2 dopredsjednika
 17. Izbor Nadzornog odbora
 18. Izbor suda časti
 19. Izbor likvidatora Kluba
 20. Izbor tajnika Kluba
 21. Riječ gostiju
 22. Razno

                                                    Upravni odbor ORŠK-a

                                                    Mijo Birčić, vr

Komentari

Objava tagirana s ,